Science and research

Projects supported by Technology Agency of the Czech Republic (TAČR)

Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI)

01.03.2013 — 31.12.2019

www.cesti.cz/index.php?en=en

Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI) is a project focused on technical innovations aimed at elimination of deficiencies in today’s transport infrastructure. It deals with road and railway transport network including bridges and tunnels. Environmental issues, aspects of safety and reliability of structures and effective management systems are addressed comprehensively. The project responds to the requirements for cost efficient, material and energy sustainable, resilient, reliable, smart and accessible transport infrastructure.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/en/rad/projects/detail/24621

 

Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE)

01.11.2016 — 31.10.2019

www.s-code.info

The overall aim of the S-CODE project is to investigate, develop, validate and initially integrate radically new concepts for switches and crossings that have the potential to lead to increases in capacity, reliability and safety while reducing investment and operating costs.

 

Specifický vysokoškolský výzkum

Analýza dynamické odezvy železniční tratě na zatížení pomocí vybraných nelineárních časově frekvenčních postupů.

01.01.2018 — 31.12.2018

Podstata projektu spočívá ve využití nelineárních časově frekvenčních postupů založených na Wigner-Villeho transformaci k analýze nestacionárních a transientních signálů probíhajících v konstrukci železniční tratě. Součástí bude teoretický rozbor, výběr nejvhodnější transformace pro analýzu dynamických vlastností a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/29620

 

Ukončené projekty

Studium dynamických jevů v konstrukci železničního svršku vybranými metodami lineární časově frekvenční analýzy

01.01.2017  — 31.12.2017

Podstata projektu spočívá v ověření použití lineárních časově frekvenčních transformací k analýze nestacionárních dějů probíhajících v železničním svršku. Zahrnuje teoretický rozbor vybrané skupiny lineárních časově frekvenčních postupů, porovnání a výběr vhodné transformace pro analýzu dynamických vlastností kolejového svršku a návrh algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/28688

 

Funkční úprava zařízení pro měření teploty kolejnic

01.01.2017 — 31.12.2017

Náplní projektu je provedení funkčních úprav zařízení pro měření teploty kolejnic, které bylo vyvinuto a zkonstruováno v rámci projektu specifického výzkumu č. FAST-J-11-47/1443 na základě zkušeností z prvotních měření. V rámci projektu budou provedena samotná prvotní měření, která umožní návrh funkčních úprav zařízení. Paralelně s touto činností bude probíhat vývoj jednoduchého softwaru pro „real-time“ monitoring prováděný metodami, vycházejícími z poznatků předchozího výzkumu autora.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/28671