Věda a výzkum

Výzkumné a odborné aktivity ústavu jsou zaměřené na návrh a posuzování moderních a efektivních drážních konstrukcí a staveb v souvislosti se zvyšováním spolehlivosti a bezpečnosti drážní dopravy. Ústav pomáhá při projektování drážních staveb, uskutečňuje monitoring a diagnostiku drážních staveb, uskutečňuje statické a dynamické analýzy drážních konstrukcí, měří a analyzuje akusticko-vibrační parametry s ohledem na hygienické podmínky a ochranu životního prostředí.

Vybavení ústavu poskytuje možnost vícekanálových měření akustických i dynamických parametrů stavebních a strojních konstrukcí, tedy hluku, vibrací, deformace, napjatosti, teploty i realizaci dynamické a modální analýzy konstrukcí. Jedná se zejména o:

 • vícekanálové měřicí ústředny pro statická a dynamická měření vibrací, deformace, teploty a experimentální modální analýzy;
 • sady snímačů dráhy, zrychlení, poměrné deformace, teploty a tlaku;
 • hlukoměr, sadu mikrofonů;
 • sady budicích kladiv a budičů pro experimentální dynamické analýzy;
 • rychloběžnou kameru včetně potřebného vysokovýkonného osvětlení;
 • statickou zatěžovací souprava, lehkou dynamická deska;
 • geodetické totální stanice, přístroje pro technickou a přesnou nivelaci, rozchodky atd.

Špičkové softwarové vybavení ústavu umožňuje:

 • modelování hluku od silniční a železniční dopravy (SoundPlan);
 • modelování FEM i BEM (LMS Acoustic, Ansys);
 •  vytváření datových modelů GIS (ArcGIS);
 •  zpracování měřených dat FlexPro.