Bakalářský studijní program

V bakalářském stupni náš ústav zajišťuje výuku v devíti předmětech studijních programů Stavební inženýrství (v přehledu předmětů označeno „SI“) a Městské inženýrství (v přehledu předmětů označeno „MI“).

BO001 Konstrukce a dopravní stavby (část dopravní stavby) (SI)

BNA001 Železniční stavby 1 SI)

BN002 Železniční stavby 2 (SI)

BN003 Výuka v terénu (K) (SI)

BN051 Bakalářský seminář (K-ZEL) (SI)

BN052 Mechanizace a provádění železničních staveb (SI)

BN060 Specializovaný projekt (K-ZEL) (SI)

BN091 Problematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám (SI)

BN092 Počítačová podpora projektování dopravních staveb (SI)

CN051 Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST) (MI)

 

Témata závěrečných prací obhájených na našem ústavu