Aktuálně řešené projekty

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

01.03.2013 — 31.12.2019, TAČR

www.cesti.cz

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) je projekt zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové dopravní síti, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé, chytré a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/24621

 

Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE)

01.11.2016 — 31.10.2019

www.s-code.info

Projekt S-CODE je zaměřen na hledání, rozvíjení, ověřování a integraci radikálně nových konceptů a technologií pro výhybky a výhybkové konstrukce, které potenciálně povedou ke zvyšování kapacity, spolehlivosti a bezpečnosti těchto konstrukcí při současném snižování investičních prostředků a nákladů na údržbu.

 

Analýza dynamické odezvy železniční tratě na zatížení pomocí vybraných nelineárních časově frekvenčních postupů

01.01.2018 — 31.12.2018

Podstata projektu spočívá ve využití nelineárních časově frekvenčních postupů založených na Wigner-Villeho transformaci k analýze nestacionárních a transientních signálů probíhajících v konstrukci železniční tratě. Součástí bude teoretický rozbor, výběr nejvhodnější transformace pro analýzu dynamických vlastností a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/29620