Vzdělávací kurzy

Na objednávku náš ústav zajišťuje rozsáhlé portfolio školení, vzdělávacích kurzů a kurzů celoživotního vzdělávání, které upravujeme přímo na míru konkrétnímu objednateli. Náplň kurzů a školení vychází jak ze standardně vyučované látky studijního programu Stavební inženýrství, tak ze specializovaných témat zaměřených na odborné činnosti ústavu. V případě zájmu o tuto formu vzdělávání, prosím, kontaktujte vedoucího ústavu, doc. Ing. Otto Pláška, Ph.D.