Navazující magisterský studijní program

V navazujícím magisterském stupni náš ústav zajišťuje výuku v jedenácti předmětech studijních programů Stavební inženýrství (v přehledu předmětů označeno „SI“) a Geodézie a kartografie (v přehledu předmětů označeno „GK“).

NNA009 Železniční konstrukce 1 (SI)

NNA008 Geografické informační systémy (SI)

NNB014 Železniční konstrukce 2 (SI)

NNB015 Železniční stanice (SI)

BNA007 Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST) (SI)

NNB011 Diplomový seminář (K-ZEL) (SI)

NNB013 Vybrané statě ze železničních staveb 2 (SI)

NNB010 Železniční stanice a uzly 1 (DST) (SI)

NNB012 Vybrané problémy z dopravního inženýrství (SI)

NNB016 Železniční stanice a uzly 2 (SI)

 

Témata závěrečných prací obhájených na našem ústavu