Navazující magisterský studijní program

V navazujícím magisterském stupni náš ústav zajišťuje výuku v jedenácti předmětech studijních programů Stavební inženýrství (v přehledu předmětů označeno „SI“) a Geodézie a kartografie (v přehledu předmětů označeno „GK“).

CN001 Železniční konstrukce 1 (SI)

CN002 Geografické informační systémy (SI)

CN004 Železniční konstrukce 2 (SI)

CN005 Železniční stanice (SI)

CN051 Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST) (SI)

CN052 Diplomový seminář (K-ZEL) (SI)

CN053 Vybrané statě ze železničních staveb 2 (SI)

CN054 Železniční stanice a uzly 1 (DST) (SI)

CN055 Vybrané problémy z dopravního inženýrství (SI)

CN056 Železniční stanice a uzly 2 (SI)

HN51 Dopravní stavby (GK)

 

Témata závěrečných prací obhájených na našem ústavu