Exkurze

Ústav železničních konstrukcí a staveb pro studenty pořádá řadu exkurzí, při kterých se studenti mohou „naživo“ seznámit s předměty, zařízeními, stroji nebo výrobnami, o kterých se učí. I když jsou exkurze tematicky vztaženy k probíranému učivu, jsou přístupné studentům všech ročníků. V současné době pořádáme následující exkurze:

 

Třídicí nádraží Česká Třebová

Exkurze pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Součástí je návštěva vjezdové skupiny včetně stavědla, svážného pahrbku, spádovištního stavědla, směrové skupiny, ústředního stavědla, lokomotivního depa včetně např. opravárenských zařízení a podúrovňového soustruhu. Exkurze je pořádána každý rok v listopadu.

 

Výhybkárna a pražcárna

Exkurze pro studenty magisterského studijního programu. Zahrnuje návštěvu výrobce pražců a výrobce výhybek. Společnost DT–Výhybkárna a strojírna, a.s., která vyrábí výhybky a výhybkové konstrukce, sídlí v Prostějově. Specializuje se na vývoj, konstrukci, výrobu, montáž a servis výhybek pro železniční tratě, tramvajové tratě a tratě metra. ŽPSV a.s. je dodavatelem betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením na dopravu. Exkurze se pořádají do výrobních závodů v Doloplazech nebo Uherském Ostrohu.

 

Exkurze na stavbu

Každoročně, někdy i vícekrát, vyrážíme se studenty na stavbu. Cíl a téma je dáno možnostmi a zajímavosti aktuálních staveb. Vhodná stavba je vybírána na základě použité technologie a z toho důvodu může být i poměrně daleko od Brna.

 

Pražské metro

Exkurze pro studenty 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Součástí je návštěva jedné ze stanic pražského metra, ze které se potom pokračuje prohlídkou tunelů do druhé stanice. Mezistaniční úseky jsou voleny tak, aby každý rok byla vidět jiná technologie použitá při výstavbě. Exkurze je psychicky i fyzicky velmi náročná, protože probíhá v noci při přerušení provozu metra. Exkurze je pořádána v dvouletém cyklu a je většinou doplněna další akcí (např. exkurzí na letiště Praha Ruzyně, Neviditelnou výstavu). Při pobytu v Praze ještě probíhá prohlídka tramvajových rozvětvení.

 

Letiště Praha Ruzyně

Příležitostná exkurze na letiště s prohlídkou dráhového systému, hangárů a hasičské stanice. Exkurze je pořádána v kombinaci s exkurzí do metra.

 

Centrální dispečerské pracoviště Přerov

Exkurze pro studenty magisterského studijního programu. Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Přerov vzniklo v roce 2011. Zajišťuje řízení provozu na 520 km železničních tratí, 68 železničních stanicích a 49 železničních zastávkách na Moravě a ve Slezsku (*stav k 1. 7. 2024). Dispečerský aparát operativního řízení pokrývá 3123 kilometrů železničních tratí. Exkurze je doplněna prohlídkou elektrodispečinku.

 

Tunely na trati č. 250 mezi Říkonínem a Tišnovem

Exkurze dostupná všem studentům, zahrnuje prohlídku a seznámení se s pohnutou válečnou historií tunelů na trati č. 260 mezi Říkonínem a Tišnovem. Při exkurzi je možné si prohlédnout velmi zajímavé stavby železničního spodku a také místo jedné z největší železniční nehod u nás.

 

Tunely na trati č. 260 mezi Brnem a Blanskem

Exkurze dostupná všem studentům, pořádáme ji v úzké spolupráci s Ústavem geotechniky. Zahrnuje prohlídku a seznámení se s tunely na trati č. 260 mezi Brnem a Blanskem, vzhledem ke vzdálenosti mezi nimi je na exkurzi tradičně využíváno kol.

 

Třinecké železárny

Exkurze dostupná všem studentům, zahrnuje prohlídku válcovny kolejnic a také rozsáhlého vlečkového systému Třineckých železáren.