Magisterské práce obhájené v ak. roce 2002/2003

Státní závěrečné zkoušky konané 13. 11. 2003 (podzimní termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Bosák Martin Rekonstrukce výhybky Těchonín a mezistaničního úseku Těchonín – Lichkov Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Kapoun
Karásková Sabina Využití dynamické stabilizace na tratích ČD doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Mojmír Nejezchleb
Kouřil Jan Rekonstrukce žst. Lichkov Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Konečný
Langer Vojtěch Rekonstrukce žst. Červenka Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Mazel Lukáš Rekonstrukce žst. Letohrad Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Rotschein
Volný Jan Studie odhlučněné tramvajové trati v Brně, Merhautova – Lesná doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Pavel Buchta

 

Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce