Magisterské práce obhájené v ak. roce 2003/2004

Státní závěrečné zkoušky konané 22. 6. 2004 (řádný termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Kotek Jan Měření a analýza dynamicko-akustických parametrů kolejnicových upevnění doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. doc. Ing. Luboš Pazdera
Smítal Petr Optimalizace vizualizovaných dat pro potřeby ČD doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. Ing. Prachařová

 
Státní závěrečné zkoušky konané 8. 11. 2004 (podzimní termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Andratschke Jan Odstranění kolejové splítky na úzkorozchodných drahách v žst. Jindřichův Hradec Ing. Otto Plášek, Ph.D Ing. Jan Šatava
Heikenwälder Zdeněk Návrh rekonstrukce žst. Karlštejn Ing. Otto Plášek, Ph.D Ing. Petr Kapoun
Hobža Jan Rekonstrukce žst. Bystřice nad Olší Ing. Richard Svoboda Ing. Bohuslav Brůha
Janík Jiří Prodloužení tramvajové tratě ze Starého Lískovce na Kamenný vrch Ing. Richard Svoboda Ing. Josef Buchta
Kreuziger Pavel Návrh rekonstrukce traťového úseku Jablonné nad Orlicí – Těchonín včetně žst. Jablonné nad Orlicí Ing. Otto Plášek, Ph.D Ing. Petr Rotschein
Langáčková Lenka Tramvajová trať Stránská skála – Stará Líšeň Ing. Richard Svoboda Ing. Zdeňka Šamánková

 

Magisterské práce obhájené v předchozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce