Magisterské práce obhájené v ak. roce 2004/2005

Státní závěrečné zkoušky konané 14. 6. 2005 (řádný termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Komárek Jan Sledování chování výhybkových betonových pražců Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Mojmír Nejezchleb
Souček Václav Optimalizace vizualizovaných dat pro potřeby ČD Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. Ing. Ambrož

 
Státní závěrečné zkoušky konané 7. 11. 2005 (podzimní termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Bureš Pavel Rekonstrukce žst. Znojmo Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Denko Marek Rekonstrukce žst. Třebíč Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Lukeš Petr Rekonstrukce žst. Studenec a Krahulov Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Michálek Pavel Elektrizace trati Brno – Jihlava: rekonstrukce žst. Okříšky, zast. Bítovčice a žst. Luka n. J. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Konečný

 

Magisterské práce obhájené v předchozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce