Magisterské práce obhájené v ak. roce 2005/2006

Státní závěrečné zkoušky konané 13. 6. 2006 (řádný termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Doubravský František Zdvoukolejnění tratě Náměšť nad Oslavou – Srudenec Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Chovancová Dagmar Rekonstrukce traťového úseku Pivín – Bedihošť včetně obou železničních stanic Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Hruzíková Miroslava Pražce s pružnou ložnou plochou – návrh optimálních vlastností podpražcových podložek Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Mojmír Nejezchleb
Trejtnar Radek Interoperabilita v oblasti geometrických parametrů koleje – hodnocení typů přechodnic Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Igielski
Wrana Radim Monitoring a diagnostika konstrukčních vrstev pražcového podloží doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Němec

 

Státní závěrečné zkoušky konané 6. 11. 2006 (podzimní termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Fraňková Martina Prodloužení tramvaje Řečkovice – Ivanovice Ing. Richard Svoboda Ing. Šamánková
Pokorný Ondřej Zdvojkolejnění tratě Střelice – Zastávka u Brna Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Pur Kamil Prodloužení tramvaje do Bosonoh Ing. Richard Svoboda Ing. Šamánková
Táborský Martin Monitoring deformací železničního tělesa a mostní opěry v oblasti Ivančického viaduktu doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Novák
Vrba Tomáš Posouzení vhodnosti použití ocelových pražců tvaru Y na dráhách doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Jeřábek

 

Magisterské práce obhájené v předchozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce