Magisterské práce obhájené v ak. roce 2006/2007

Státní závěrečné zkoušky konané 12. 6. 2007 (řádný termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Kroupa Jan Modernizace trati Brno – Přerov v úseku Vyškov – Nezamyslice Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Louma Jaroslav Rekonstrukce žst. Brno – Slatina – peronizace stanice a úprava pro V = 130 km/h doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Macháček Tomáš Rekonstrukce žst. Břeclav Ing. Richard Svoboda Ing. Šprdlík
Vukušič Ivan Měření a analýza dynamických účinků ve výhybce doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

 

Státní závěrečné zkoušky konané 5. 11. 2007 (podzimní termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Chýlek Jakub Rekonstrukce žst. Třinec – směrové úpravy pro zvýšení rychlosti ze 70 na 120 km/h doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Mikulášek Petr Monitoring deformací železničního tělesa a mostní opěry u Ivančického viaduktu doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Novák
Tomandl Vladimír Analýza dynamických parametrů kolejových upevnění doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Tučková Jana Rekonstrukce žst. Zastávka u Brna Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Vacek Josef Využití produktů materiálové recyklace v drážní infrastruktuře doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Kovařík

 

Magisterské práce obhájené v předchozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce