Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2007/2008

Státní závěrečné zkoušky konané 30. 6. 2008

Student Název Vedoucí Oponent
Hubáčková Dana (roz. Křížová) Návrh modernizace nebo optimalizace traťového úseku včetně návrhu technologie Ing. Miroslava Hruzíková Ing. Václav Souček
Kolaja Ondřej Rekonstrukce tratě včetně návrhu technologie prací Ing. Richard Svoboda Ing. Kamil Pur
Polónyová Stanislava Porovnání zařízení pro snížení přestavného odporu výhybek doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Roman Adamek
Říha Tomáš Monitoring deformací železničního tělesa a mostní opěry v oblasti ivančického viaduktu doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. prof. Ing. Otakar Švábenský,CSc.
Šiške Vladimír Návrh úprav rozhledových poměrů u přejezdu Ing. Richard Svoboda Ing. Ondřej Pokorný
Šopík Josef Rekonstrukce tratě včetně návrhu technologie prací Ing. Richard Svoboda Ing. Jaroslav Louma
Veselá Jana Laboratorní zkoušky pro pružnou ložnou plochu Ing. Miroslava Hruzíková doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

 

Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce