Magisterské práce obhájené v ak. roce 2007/2008

Státní závěrečné zkoušky konané 9. 6. 2008 (řádný termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Dvořáček Tomáš Rekonstrukce a zdvoukolejnění trati Blažovice – Holubice včetně stanic doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Rotschein
Felgr Petr Rekonstrukce žst. Volary Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Kapoun
Novák František Studie trati Jičín – Lomnice nad Popelkou – Semily doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Jiří Kalčík
Vávra Stanislav Rekonstrukce žst. Zlín střed doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha

 

Státní závěrečné zkoušky konané 7. 11. 2008 (podzimní termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Hochman Jan Zdvoukolejnění úseku Otrokovice – Zlín střed (mimo) Ing. Richard Svoboda Ing. Ondřej Pokorný
Lev Petr Rekonstrukce žst. Nezamyslice Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Minářová Michaela Sledování kvalitativních změn pevné jízdní dráhy Rheda 2000 ve zkušebním úseku doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Jasanský
Petrová Vladimíra Rekonstrukce žst. Kájov doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Prchal Jan Analýza dynamických účinků ve výhybce doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Rašková Eliška Zdvoukolejnění úseku Zlín-střed (mimo) – Vizovice Ing. Richard Svoboda Ing. Kamil Pur
Sedláček Igor Monitoring deformací železničního tělesa a mostní opěry u Ivančického viaduktu doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Jan Komárek
Staněk Lukáš Analýza účinků vibrací od kolejové dopravy na obytnou zástavbu doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

 

Magisterské práce obhájené v předchozím ak. roce Magisterské práce obhájené v roce 2010