Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2008/2009

Státní závěrečné zkoušky konané 22. – 23. 6. 2009

Student Název Vedoucí Oponent
Bidovský Miroslav Hodnocení svislých zatlačení pro zpružněnou konstrukci kolejové jízdní dráhy doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Vojtěch Langer
Fuknová Kristína Návrh modernizace traťového úseku Zlín – Vizovice včetně návrhu technologie doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Lukáš Mazel
Hladík Aleš Posouzení protihlukových opatření ve vztahu k tramvajové dopravě doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Hoza Miroslav Optimalizace umístění zastávek v traťovém úseku Hulín – Valašské Meziříčí doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Martin Šůstal
Kubrt Petr Modernizace vybraného traťového úseku včetně návrhu technologie prací Ing. Richard Svoboda Ing. Ivo Korkisch
Mazálek Ondřej Modernizace vybraného traťového úseku včetně návrhu technologie prací Ing. Richard Svoboda Ing. Jan Kroupa
Sobotka Lukáš Modernizace traťového úseku Šlapanov – Havlíčkův Brod v úseku km 219,400 – 223,000 Ing. Richard Svoboda Ing. Ondřej Pokorný
Vendel Jiří Návrh rekonstrukce traťového úseku Jihlava – Havlíčkův Brod doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Miroslava Hruzíková
Volštát Jan Modernizace vybraného traťového úseku včetně návrhu technologie prací Ing. Richard Svoboda Ing. Ondřej Pokorný
Wimmer Jiří Návrh rekonstrukce traťového úseku včetně návrhu technologie Ing. Miroslava Hruzíková Ing. Kamil Pur

 

Bakalářské práce obhájené v předchozím ak. roce Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce