Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2009/2010

Státní závěrečné zkoušky konané 22. – 23. 6. 2010

Student Název Vedoucí Oponent
Burget Josef Studie modernizace traťového úseku Zlín – Vizovice doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Ondřej Pokorný
Janoušek Vít Porovnání metod měření svislého zatlačení koleje pod jedoucími vozidly doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
Kaderka Tomáš Posouzení účinků hluku od železniční dopravy doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Ing. Vladimír Tomandl
Karásek Jakub Návrh úprav rozhledových poměrů u přejezdu Ing. Richard Svoboda Ing. Vladimír Šiške
Maršalík Jakub Návrh úprav rozhledových poměrů u přejezdu Ing. Richard Svoboda Ing. Jan Komárek
Přerovský Ondřej Analýza dynamických parametrů kolejnicových upevnění Ing. Richard Svoboda doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Volštát Michal Návrh optimalizace traťového úseku Častolovice – Solnice v km 5,6 – 8,450 doc. Ing. Otto Plášek Ing. Petr Burda

 

Bakalářské práce obhájené v předchozím ak. roce Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce