Magisterské práce obhájené v ak. roce 2009/2010

Státní závěrečné zkoušky konané 4. 2. 2010

Student Název Vedoucí Oponent
Hubáčková Dana, Bc. (roz. Křížová) Rekonstrukce žst. Hrušovany nad Jevišovkou Ing. Richard Svoboda Ing. Kamil Pur
Kolaja Ondřej, Bc. Analýza dynamického chování kolejového roštu s Y pražci doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Polónyová Stanislava, Bc. Sledování srdcovky s pohyblivým hrotem ve výhybce J60-1:26,5-2500-PHS v žst. Poříčany doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Marek Smolka
Říha Tomáš, Bc. Posouzení dilatačních zařízení a přechodové oblasti železničních mostů doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Jan Komárek
Šiške Vladimír, Bc. Rekonstrukce žst. Boskovice Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Šopík Josef, Bc. Rekonstrukce žst. Šakvice Ing. Richard Svoboda Ing. Ondřej Pokorný

 

Magisterské práce obhájené v roce 2008 Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce