Doktorské práce obhájené v ak. roce 2009/2010

Státní závěrečné zkoušky konané 15. 6. 2010

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Svoboda Richard, Ing. Zjišťování mechanických vlastností pružné ložné plochy pražců doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D., doc. Ing. Milan Hřebačka, CSc., Ing. Mojmír Nejezchleb

 

Doktorské práce obhájené v roce 2012