Doktorské práce obhájené v ak. roce 2013/2014

Státní závěrečné zkoušky konané v roce 2013

Student Název Vedoucí Oponent
Trejtnar Radek, Ing. Požadavky na projektovaný a provozní stav geometrických parametrů koleje ve vztahu k vzájemnému působení vozidla a koleje doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D., Ing. Vladimír Igielski, doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc.

 

Doktorské práce obhájené roce 2012 Doktorské práce obhájené v roce 2016