Doktorské práce obhájené v ak. roce 2016/2017

Státní závěrečné zkoušky konané v roce 2017

Student Název Vedoucí Oponent
Tomandl Vladimír, Ing. Experimentální analýza vybraných systémů kolejnicových upevnění prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Dipl.Ing. Vladimír Dubský, Ing. Dušan Janoštík, Ph.D., doc. Ing. Milan Hřebačka, CSc.

 

Doktorské práce obhájené v roce 2016 Doktorské práce obhájené v roce 2022