Magisterské práce obhájené v ak. roce 2018/2019

Státní závěrečné zkoušky konané 29. 1. 2019

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Prikner Pavel, Bc. Studie rekonstrukce železniční stanice Kyjov Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Lukáš Sobotka
Syrový Aleš, Bc. Návrh rekonstrukce železniční stanice Horní Cerekev doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Rotschein
Šíp Radek, Bc. Třetí kolej v úseku Blansko – Rájec-Jestřebí Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Miroslav Hoza

 

Magisterské práce obhájené v přechozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce