Magisterské práce obhájené v ak. roce 2019/2020 (Městské inženýrství)

Státní závěrečné zkoušky konané 30. 1. 2020

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Foldyna David, Bc. Začlenění tramvajové tratě s vegetačním krytem do veřejného prostoru města Brna doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Jan Eisenreich

 

Magisterské práce obhájené v roce 2024