Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2020/2021 (Městské inženýrství)

Státní závěrečné zkoušky konané 17. 6. 2021

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Cíchová Kristýna Studie nové tramvajové trati v Brně, úsek Tkalcovská – Masná Ing. Tomáš Říha Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

 

Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce