Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2021/2022

Státní závěrečné zkoušky konané 15. 6. 2022

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Gilligová Kristýna Trasovací studie přímého spojení Ostrava-Třebovice – Hlučín Ing. Tomáš Říha Ing. Petr Guziur, Ph.D.
Joudal Daniel Hodnocení kvality geometrie koleje doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Miloslav Volejník
Kulhavá Daniela Návrh VRT (RS42) v úseku Louny – Most Ing. Erik Dušek Ing. Jan Janoušek
Losenický Miloš Návrh VRT (RS42) v úseku odbočka Nová Ves (mimo) – Louny (mimo) Ing. Erik Dušek Ing. Jan Janoušek

 

Bakalářské práce obhájené v přechozím ak. roce Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce