Magisterské práce obhájené v ak. roce 2022/2023

Státní závěrečné zkoušky konané 31. 1. 2023

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Horák Matouš, Bc. Rychlost vlaků v kolejových spojeních Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Hrdlička Šimon, Bc. Návrh sjezdu z VRT Vysočina do Jihlavy Ing. Erik Dušek Ing. Jan Janoušek
Kuchár Martin, Bc. Studie prodloužení tramvajové tratě do Modřic Ing. Jan Valehrach, Ph.D. Ing. Ondřej Bret
Nejezchlebová Jitka, Bc. Fraktální analýza geometrických parametrů koleje Ing. Richard Svoboda, Ph.D. doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Nguyen Trong Tan, Bc. Studie rekonstrukce železniční stanice Zaječí Ing. Erik Dušek Ing. Dominik Mojžíšek
Provázek Miloš, Bc. Terminál Jihlava-Pávov VRT Ing. Tomáš Říha Ing. Jan Janoušek
Živný David, Bc. Rekonstrukce železniční stanice Opatov doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Rotschein

 

Magisterské práce obhájené v přechozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce