Doktorské práce obhájené v ak. roce 2022/2023

Státní závěrečné zkoušky konané v roce 2023

Student Název Vedoucí Oponent
Nohál Viktor, Ing. Experimentální analýza vybraných železničních konstrukcí prof. Ing. Jaroslav Smutný, Dr. prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc., Ing. Vladimír Tomandl, Ph.D.

 

Doktorské práce obhájené v roce 2022