Magisterské práce obhájené v ak. roce 2023/2024 (Městské inženýrství)

Státní závěrečné zkoušky konané 1. 2. 2024

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Cíchová Kristýna, Bc. Studie nové tramvajové trati v Brně, úsek Stará Osada – Táborská Ing. Tomáš Říha Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Kopecký Vojtěch, Bc. Analýza příčin a návrhy řešení zpoždění tramvajové dopravy z dopravně-stavebního hlediska Ing. Jan Valehrach, Ph.D. Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

 

Magisterské práce obhájené v roce 2020