Magisterské práce obhájené v ak. roce 2023/2024

Státní závěrečné zkoušky konané 30. 1. 2024

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Gilligová Kristýna, Bc. Technologie rekonstrukce traťového úseku Odbočka Skály – Praha-Horní Počernice Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Lukáš Staněk
Joudal Daniel, Bc. Nové přístupy k úsekovému hodnocení kvality geometrických parametrů koleje doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Kapounek Jan, Bc. Interakce koleje a mostu doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Jan Kubelka
Kulhavá Daniela, Bc. Železniční svršek v tunelu Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Lukeš
Losenický Miloš, Bc. Návrh VRT (RS42) v úseku odbočka Nová Ves – Louny pro smíšenou dopravu Ing. Erik Dušek Ing. Jan Janoušek

 

Magisterské práce obhájené v přechozím ak. roce