BNA001 – Výuka v terénu

Základní informace pro rok 2024

Termín: 28. 5. – 5. 6. 2024
Lokalita: Staré Město, mapa
Ubytování: v ubytovně RS Uničovka, mapa
Stravování: polopenze 260 Kč/den
Příjezd: úterý 28. 5. do 10:45
Cestovné: Škola proplácí jízdné veřejnou hromadnou dopravou z Brna nebo z místa trvalého bydliště na základě doloženého jízdního dokladu v den začátku/konce výuky v terénu.
Odjezd: středa 5. 6. odpoledne (asi 14:30)

Další informace

Příjezd je nutný v úterý 28. 5. do 10:45. Vlak z Brna odjíždí v 7:18 s přestupem v Hanušovicích. U vlaku bude ve stanici Staré Město pod sněžníkem čekat vyučující. Při cestě autem předpokládejte problémy a raději se vydejte na cestu dříve. V případě závažnějších problémů dejte vědět kolegům, ať o vás nemáme obavy.

Odjezd je ve středu odpoledne. Rozhodující pro určení přesného času je předání práce a pomůcek. Předpokládaný odjezd vlakem je v 15:30 ze Starého Města (bude-li vše v pořádku).

Cestovné hradí škola, jen pokud dodáte jízdenku. V případě, že pojedete autem, musíte si cestu hradit sami. Jízdenky musí být v den začátku/konce výuky v terénu.

Ubytování a Strava jsou zajištěny v RS Uničovka. Jedná se o 2-5 lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením (viz Přehled pokojů). V budově je jídelna, kde se bude podávat strava, a společenská místnost, která bude k dispozici pro vaši práci i pro další společné akce (např. školení). Kola se budou odkládat v garáži.

Stravování je zajištěno v přízemí ubytovny. Cena 260 Kč/den zahrnuje:

 • snídani (formou bufetu, zpravidla různé variace pečiva s uzeninami, sýry a marmeládami nebo míchaná vejce či párky),
 • teplou večeři včetně polévky (jeden druh jídla).

Cenu za stravné (2080 Kč) je nutné zaslat na účet č. 670100-2203954882/6210 (mBank, nutno zadat celé číslo i s předčíslím) do 22. 5. 2024 do 23:59 (jako variabilní symbol nebo do zprávy pro příjemce uveďte svoje VUTid, jméno apod. pro identifikaci platby). Po příjezdu na místo u registrace dostanete stravenky a na jejich základě budete stravu dostávat. V případě požadavků na speciální stravu (např. celiakie) kontaktujte dr. Svobodu.

Obědy si studenti zajistí sami podle potřeby/časových možností a lokality, ve které budou v daný den pracovat. Pro obědy je možné využít restaurace ve Starém Městě, případně v okolních obcích dle zadané práce. Na ubytovně není k dispozici kuchyňka ani lednice. Vlastní spotřebiče nejsou povoleny.

Vezměte si, prosím, s sebou přezůvky. Pro rezervaci ubytování použijte následující odkaz. Rezervace ubytování bude možná od 16. 4. 2024 19:00 do 22. 5. 2024 23:59.

Přehled pokojů s počty lůžek.

Rezervace ubytování.

Studentova osobní stránka (SOS).

V případě, že chcete přijet již v pondělí večer, je to možné (na vlastní náklady). V takovém případě je předem nutná domluva s Ing. Valehrachem do termínu rezervace uvedeného výše.

Pracovní náplň

Pro vlastní práci budete rozděleni do skupin podle zaměření studia. Každá skupina musí mít svého vedoucího a jeho zástupce. Povinností vedoucího bude účastnit se schůzky vedoucích a předávat informace z těchto schůzek do skupiny. Skupiny budou pracovat samostatně podle předem sestaveného harmonogramu – úlohy se budou střídat. Registrace do skupin se provádí během rezervace ubytování. Skupiny budou označeny barvami – doporučujeme zajistit si oděvy příslušné barvy.

Všechny skupiny budou mít za úkol:

 • zaměřit část železniční tratě a navrhnout její opravu,
 • zaměřit území a navrhnout do něj pozemní komunikaci,
 • zaměřit výhybku, vyhodnotit a nakreslit výkres,
 • udělat geotechnickou sondu,
 • zúčastnit se ukázek diagnostických metod vozovek,
 • podle specializace speciální úkol.

Kromě zaměření v terénu je cílem navržení úprav a zpětné vytyčení v terénu. Práce je celkem dost a času není zrovna nadbytek. Počítejte tedy s poměrně velkým rozsahem projekční práce ve večerních hodinách a v časech, kdy nebudete mít naplánovanou práci v terénu. Pro práci na železnicích doporučujeme AutoCAD ideálně s RailCADem. Pro práci na pozemních komunikacích doporučujeme Civil 3D. AutoCAD i Civil 3D je vzhledem k velikosti instalačního souboru žádoucí mít již nainstalovaný, RailCAD lze nainstalovat na místě.

INTERNET na ubytovně není zrovna nejrychlejší (to je hodně diplomatická formulace), takže je celkem obtížné /nemožné/ stáhnout velké soubory (o filmech a hrách nemluvě). Připravte se na to psychicky!

Obuv a oděv je nutné volit s přihlédnutím ke geografické poloze lokality. Je potřeba předpokládat změny počasí. Předpokládaná doba měření je asi 9 hodin denně. Tuto dobu bude potřeba vydržet v terénu, jak za horka, tak i v případě chladna. Některé roky jsme měli velice špatné počasí, jindy zase velká horka. Nezapomeňte si proto i opalovací krémy. Na většině měřicích úseků se není kam schovat zejména před deštěm. Měřicí lokalita se opouští až za výrazně nepříznivých klimatických podmínek (silná bouřka, tornádo). Mrholení není důvodem k přerušení prací. Do kolejiště nelze vstupovat v pantoflích ani v sandálech, je nutná uzavřená pevná obuv, nejlépe kotníková. Myslete na zdraví vlastních nohou! Nedoporučujeme brát si pro práci v koleji nové boty, hrozí poškození neodstranitelnými nečistotami. I v obuvi však budete muset vydržet celý den! Každý si s sebou musí přivézt výstražný oděv (tzn. zpravidla výstražnou vestu dle EN ISO 20471:2013). Kdo bude při práci přistižen bez vesty, bude z pracoviště vykázán a nebude moci získat zápočet.

Je možné si s sebou vzít hudební nástroje, sportovní náčiní apod. Ve volných chvílích se jistě dá sportovat nebo cvičit hru na hudební nástroj. V případě, že musíte užívat nějaké léky (alergie apod.), nezapomeňte si je vzít. Diabetici, epileptici případně jiné zdravotní kompilace je nutno povinně nahlásit dr. Svobodovi z důvodu zajištění potřebné bezpečnosti práce.

Doporučujeme si vzít s sebou jízdní kola či jiná přibližovadla. Některá pracoviště jsou vzdálená od ubytovny i několik kilometrů a cesta na kole je přece jen rychlejší. Ve volných chvílích se dá projet na kole po okolí. Velmi doporučujeme helmu. Mimo ježdění na kole se dají provozovat i další sporty – hřiště je k dispozici.

Povinné vybavení

 • výstražný oděv
 • pevná uzavřená obuv
 • přezůvky

Doporučené vybavení

Pro zpracování zadaných úkolů je vhodné vzít si s sebou vybavení podle níže uvedeného přehledu. Můžete se v rámci skupiny domluvit na tom, že každý vezme s sebou něco.

 • poznámky z přednášek a cvičení ze všech železničních předmětů, případně další vhodnou literaturu k tématu (obdobně postupujte při volbě literatury do pozemních komunikací a geotechniky)
 • kancelářské potřeby (papíry, psací potřeby, sešívačka, nůžky, lepidlo, …)
 • notebook, vč. prodlužovacích kabelů, „roztrojek“ apod.
 • potřebné léky, opalovací krémy
 • hudební nástroje
 • sportovní náčiní
 • kolo vč. helmy

Na závěr několik důležitých hesel, které ve výuce uplatňujeme:

 • „Neexistuje špatné počasí, pouze špatně připravený pracovník.“
 • „Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně že je silný!“
 • „Já na Vás křičím, protože Vás mám rád!“
 • „Studenti jsou jako olivy. Jen drcením z nich dostaneme to nejlepší.“

Pozn.: Přiložené fotografie jsou i z jiných lokalit, než z té, kde se letos výuka v terénu koná.