Bakalářské práce (MI)

Městské inženýrství

Akademický rok: 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021

 

Akademický rok 2022/2023

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Hozáková Bettina Studie prodloužení tramvajové trati do městské části Brno-Bosonoh Ing. Jan Valehrach, Ph.D. Ing. Martin Kuchár
Ludvíková Jana Vybavení a technické řešení zastávek městské hromadné dopravy Ing. Jan Valehrach, Ph.D. Ing. Matěj Ludvík
Škopková Klára Začlenění tramvajové tratě do struktury města Ing. Jan Valehrach, Ph.D.

Nahoru
 

Akademický rok 2021/2022

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Csiba Emese Tramvajová doprava jako městotvorný prvek Ing. Jan Valehrach, Ph.D. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Kopecký Vojtěch Tramvajová doprava jako páteř městské hromadné dopravy Ing. Jan Valehrach, Ph.D. Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Nahoru
 

Akademický rok 2020/2021

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Cíchová Kristýna Studie nové tramvajové trati v Brně, úsek Tkalcovská – Masná Ing. Tomáš Říha Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Nahoru