Magisterské práce (MI)

Městské inženýrství

Akademický rok: 2023/2024, 2019/2020

 

Akademický rok 2023/2024

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Cíchová Kristýna, Bc. Studie nové tramvajové trati v Brně, úsek Stará Osada – Táborská Ing. Tomáš Říha Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Kopecký Vojtěch, Bc. Analýza příčin a návrhy řešení zpoždění tramvajové dopravy z dopravně-stavebního hlediska Ing. Jan Valehrach, Ph.D. Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

Nahoru
 

Akademický rok 2019/2020

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Foldyna David, Bc. Začlenění tramvajové tratě s vegetačním krytem do veřejného prostoru města Brna doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Jan Eisenreich

Nahoru