Termíny diplomových seminářů v zimním semestru akademického roku 2018/2019

Semináře z předmětu CN052 – Diplomový seminář I (K-ZEL) se uskuteční v následujících termínech:

  • 10. 10. 2018 v 8:00,
  • 14. 11. 2018 v 8:00.

V rámci seminářů bude zhodnocen postup v diplomových pracech a budou konzultovány problémy při zpracovávání formou prezentační výuky. Předpokládá se účast všech registrovaných studentů a také všech vedoucích diplomových prací. Termín odevzdání diplomových prací je 11. 01. 2019, předpokládaný termín konání magisterských státních závěrečných zkoušek je v týdnu od 28. 01. 2019 do 01. 02. 2019 (s největší pravděpodobností v úterý 29. 01. 2019 nebo ve středu 30. 01. 2019).