Výuka v terénu 2021

Předpokládaný termín výuky v terénu je 2. 6. – 11. 6. 2021. Tento termín však může být s ohledem na aktuální opatření vlády ČR upraven. Pro případ potřeby byl stanoven i náhradní termín 2.-10.9. Předpokládejte, prosím, povinnou účast PO CELOU DOBU VÝUKY. Nutnou podmínkou účasti je absolvování povinné přednášky o bezpečnosti práce. Termín této přednášky bude upřesněn při výuce předmětu BN001, lze předpokládat přibližně v 1. polovině dubna 2021.
Ilustrační informace o Výuce v terénu jsou k dispozici pod tímto loňským odkazem.