Doktorské práce obhájené v ak. roce 2012/2013

Státní závěrečné zkoušky konané 23. 11. 2012

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Hruzíková Miroslava, Ing. Vliv podpražcových podložek na kvalitu kolejové jízdní dráhy doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Mojmír Nejezchleb, prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D., doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc.

 

Doktorské práce obhájené v roce 2010 Doktorské práce obhájené v roce 2013