Magisterské práce obhájené v ak. roce 2013/2014

Státní závěrečné zkoušky konané 3. – 5. 2. 2014

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Grenar Filip, Bc. Studie zvýšení rychlosti v úseku Boří les – Hrušovany nad Jevišovkou Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Josef Vacek
Hajniš Jan, Bc. Analýza dynamických účinků působících na výhybky se zaměřením na stav konstrukce prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Ing. Ivan Vukušič
Holemý Ondřej, Bc. Analýza dynamických parametrů železničního svršku prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Hospodka Pavel, Bc. Studie rekonstrukce železniční stanic Bohdíkov a Ruda nad Moravou Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Ječmínková Michaela, Bc. Rekonstrukce žst. Hrušovany u Brna Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Jaroslav Louma
Juchelková Lenka, Bc. Návrh modernizace železniční stanice Čadca doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Janka Šestáková, Ph.D.
Kubina Jiří, Bc. Studie rekonstrukce železničních stanic Jindřichov na Moravě a Branná Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Ondřej Pokorný
Látal Jan, Bc. Studie rekonstrukce železničních stanic Ostružná a Horní Lipová Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Dana Bubníková
Malý Tomáš, Bc. Analýza výluk železničních tratí Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Miroslav Hoza
Navrátil Petr, Bc. Studie konstrukce trativodu Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Radek Bernatík
Pata Zdeněk, Bc. Studie rekonstrukce železničních stanic Rapotice a Kralice nad Oslavou Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. David Kozlík
Podolník Adam, Bc. Experimentální analýza dynamických parametrů kolejového roštu prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Ing. Vladimír Tomandl
Raif Lukáš, Bc. Studie rekonstrukce železniční stanice Prostějov hl.n. Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Lukáš Sobotka
Šmíd Jaroslav, Bc. Studie rekonstrukce železniční stanice Litice nad Orlicí Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Jan Andratschke
Štěpán Jan, Bc. Návrh modernizace železniční stanice Bohuslavice nad Vláří doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Kamil Pur
Tumpach Jan, Bc. Návrh rekonstrukce žst. Krahulov Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Radim Wrana
Turčíková Hana, Bc. Analýza akustických a vibračních parametrů od železniční dopravy prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Ing. Vladimír Tomandl
Veselý Miroslav, Bc. Návrh modernizace železniční stanice Hanušovice doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Zvejška Ivo, Bc. Návrh modernizace železniční stanice Polička doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Burda

 

Magisterské práce obhájené v předchozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce