Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2016/2017

Státní závěrečné zkoušky konané 14. 6. 2017

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Hybner Michal Návrh rekonstrukce úseku železniční tratě mezi žst. Uničov a žst. Šumperk, km 29,3 – 32,2 Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Josef Vacek
Hyžák Vít Příčné odpory pražců s plastovými pražcovými kotvami Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Lubomír Malovaný
Mikulenka Lukáš Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice – Jeseník mezi km 23,300 a km 26,269 Ing. Tomáš Říha Ing. Lukáš Sobotka
Prikner Pavel Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice – Jeseník v km 36,65 – 30,9 včetně technologie prací Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Daniel Motl
Svrček David Návrh rekonstrukce úseku železniční tratě Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Lukáš Mazel
Syrový Aleš Studie vnější traťové spojky žst. Velký Osek Ing. Jan Valehrach Ing. Bohuslav Brůha
Šíp Radek Návrh rekonstrukce tratě Krnov (Hanušovice) – Olomouc v úseku km 36,6 až 39,6 Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Jaroslav Louma
Válek Jiří Optimalizace tratě Mikulovice st. hr. – Hanušovice v úseku km 20,6 až 23,3 Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Radim Wrana

 

Bakalářské práce obhájené v přechozím ak. roce Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce