Magisterské práce obhájené v ak. roce 2017/2018

Státní závěrečné zkoušky konané 30. 1. 2018

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Bětík Václav, Bc. Návrh úprav zhlaví žst. Maloměřice doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.  Ing. Petr Rotschein
Dorko Patrik, Bc. Studie rekonstrukce žst. Letovice Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Lukáš Sobotka
Dulák Michal, Bc. Rekonstrukce železniční stanice Dluhonice Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Josef Vacek
Kopecká Denisa, Bc. Rekonstrukce železniční stanice Lipová Lázně Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Lukáš Mazel
Mojžíšek Dominik, Bc. Dynamická analýza koleje doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
Omaník David, Bc. Kolmá křížení tramvajových tratí s vlečkami doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Rostislav Košťál
Peřinová Kateřina, Bc. Bezstyková kolej v obloucích malých poloměrů doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Szabó
Seidlová Vendula, Bc. Studie prodloužení tramvajové tratě do městské části Brno-Medlánky Ing. Jan Valehrach Ing. Jiří Janík
Švanda Tomáš, Bc. Rekonstrukce žs. Bystřice pod Hostýnem Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.DIng. Miroslav Hoza. Ing. Miroslav Hoza
Toman Radim, Bc. Studie rekonstrukce žst. Adamov Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Petr Kubrt
Turoň Martin, Bc. Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Radim Wrana

 

Magisterské práce obhájené v přechozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce