Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2020/2021

Státní závěrečné zkoušky konané 16. 6. 2021

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Dvořák Dominik Studie modernizace trati Hrušovany n/J – Znojmo Ing. Tomáš Říha Ing. Jan Janoušek
Horák Matouš Rychlost vlaků na vybraném úseku tratě Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Miroslav Hoza
Hrdlička Šimon Zvýšení traťové rychlosti na trati Moravské Bránice – Oslavany Ing. Tomáš Říha Ing. Tomáš Křemen
Kapounek Jan Výluky kolejí na železničních drahách Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Radovan Kovařík
Kuchár Martin Návrh napojení VRT do Pardubic Ing. Erik Dušek Ing. Jan Janoušek
Nejezchlebová Jitka Vývoj kvality koleje Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Pavel Kulich
Nguyen Trong Tan Optimalizace traťového úseku Nýřany – Heřmanova Huť v km 2,7 – 5,5 Ing. Erik Dušek Ing. Petr Guziur
Živný David Optimalizace traťového úseku Olomouc – Šumperk v km 25,7 – 28,652 doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Jaroslav Louma

 

Bakalářské práce obhájené v přechozím ak. roce Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce