Magisterské práce obhájené v ak. roce 2020/2021

Státní závěrečné zkoušky konané 2. 2. 2021

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Balash Arsen, Bc. Analýza dynamických účinků v oblasti srdcovky železniční výhybky prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Blaňková Monika, Bc. Studie rekonstrukce železniční stanice Viskafors Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Martin Melecký
Hyžák Vít, Bc. Návrh modernizace železniční stanice Vranovice pro rychlost 200 km/h doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Rotschein
Chudějová Ludmila, Bc. Opotřebení kolejnic v úsecích se směrovými oblouky malého poloměru doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Szabó
Machová Petra, Bc. Terminál Unkovice VRT Ing. Tomáš Říha Ing. Jiří Merta
Murínová Klára, Bc. Nelineární analýza bezstykové koleje v obloucích malého poloměru doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Szabó
Piruš Erik, Bc. Terminál Poděbrady VRT Ing. Erik Dušek Ing. Jan Janoušek
Repko Michal, Bc. Návrh vysokorychlostní tratě mezi Brnem a Znojmem Ing. Jan Valehrach Ing. Jiří Velebil
Svobodová Nikola, Bc. Analýza metodiky pro navrhování pražcového podloží doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.
Talapka Filip, Bc. Studie vysokorychlostní trati Hradec Králové – státní hranice CZ/PL doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Jan Janoušek

 

Magisterské práce obhájené v přechozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce