Doktorské práce obhájené v ak. roce 2021/2022

Státní závěrečné zkoušky konané v roce 2022

Student Název Vedoucí Oponent
Guziur Petr, Ing. Metodika navrhování ukončení kusých kolejí Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Martin Kohout, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Raif Lukáš, Ing. Konstrukce výhybek pro vysokorychlostní trati doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Valehrach Jan, Ing. Rozvoj skluzových vln v obloucích malých poloměrů doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Martin Kohout, Ph.D., doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Vendel Jiří, Ing. Interakce mostní konstrukce a bezstykové koleje doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. doc. Ing. Pavel Ryjáček, CSc., doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.

 

Doktorské práce obhájené v roce 2017 Doktorské práce obhájené v roce 2023