Dizertační práce

Stavební inženýrství

Akademický rok: 2021/2022, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010

 

Akademický rok 2022/2023

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Nohál Viktor, Ing. Experimentální analýza vybraných železničních konstrukcí prof. Ing. Jaroslav Smutný, Dr. prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc., Ing. Vladimír Tomandl, Ph.D.

Nahoru
 

Akademický rok 2021/2022

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Guziur Petr, Ing. Metodika navrhování ukončení kusých kolejí Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Martin Kohout, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Raif Lukáš, Ing. Konstrukce výhybek pro vysokorychlostní trati doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Doc. Ing. Janka Šestáková, Ph.D.
Valehrach Jan, Ing. Rozvoj skluzových vln v obloucích malých poloměrů doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Martin Kohout, Ph.D., doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Vendel Jiří, Ing. Interakce mostní konstrukce a bezstykové koleje doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. doc. Ing. Pavel Ryjáček, CSc., doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.

Nahoru
 

Akademický rok 2016/2017

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Tomandl Vladimír, Ing. Experimentální analýza vybraných systémů kolejnicových upevnění prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Dipl.Ing. Vladimír Dubský, Ing. Dušan Janoštík, Ph.D., doc. Ing. Milan Hřebačka, CSc.

Nahoru
 

Akademický rok 2015/2016

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Vukušič Ivan, Ing. Analýza dynamických účinků ve výhybce prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc., doc. Ing. Milan Hřebačka, CSc.

Nahoru
 

Akademický rok 2013/2014

Student Název Vedoucí Oponent Detail
Trejtnar Radek, Ing. Požadavky na projektovaný a provozní stav geometrických parametrů koleje ve vztahu k vzájemnému působení vozidla a koleje doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D., Ing. Vladimír Igielski, doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc.

Nahoru
 

Akademický rok 2012/2013

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Hruzíková Miroslava, Ing. Vliv podpražcových podložek na kvalitu kolejové jízdní dráhy doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Mojmír Nejezchleb, prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D., doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc.

Nahoru
 

Akademický rok 2009/2010

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Svoboda Richard, Ing. Zjišťování mechanických vlastností pružné ložné plochy pražců doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D., doc. Ing. Milan Hřebačka, CSc., Ing. Mojmír Nejezchleb

Nahoru