Magisterské práce obhájené v ak. roce 2011/2012

Státní závěrečné zkoušky konané 31. 1. 2012

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Burget Josef, Bc.. Studie rekonstrukce železničních stanic Adamov a Rájec-Jestřebí Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Rotschein
Karásek Jakub, Bc. Analýza vybraných metod zřizování a měření prostorové polohy koleje prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Ing. Ivan Vukušič
Maršalík Jakub, Bc. Studie rekonstrukce traťového úseku Brno-Znojmo Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Lubomír Beňák
Mazálek Ondřej, Bc. Studie rekonstrukce žst. Náměšť nad Oslavou Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Ondřej Pokorný
Vendel Jiří, Bc. Spolupůsobení bezstykové koleje a mostní konstrukce doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Szabó
Volštát Michal, Bc. Studie přestavby železniční stanice Solnice doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha

 

Magisterské práce obhájené v přechozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce