Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2015/2016

Státní závěrečné zkoušky konané 15. 6. 2016

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Loučka Filip Optimalizace mezistaničního úseku Skrochovice – Krnov doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Radim Wrana
Mojžíšek Dominik Rekonstrukce traťového úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Lukáš Sobotka
Peřinová Kateřina Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice – Jeseník mezi km 18,187 a km 20,700 Ing. Tomáš Říha Ing. Lukáš Sobotka
Švanda Tomáš Vyhodnocení vlivu podpražcových podložek ve zkušebním úseku žst. Planá nad Lužnicí Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Vojtěch Langer
Toman Radim Vyhodnocení měření statické tuhosti podložek pod patu kolejnice Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Dipl.Ing. Vladimír Dubský

 

Bakalářské práce obhájené v přechozím ak. roce Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce