Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2019/2020

Státní závěrečné zkoušky konané 25. 6. 2020

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Dvořák Matěj Rekonstrukce železniční tratě Chrudim – Borohrádek mezi km 19,2 a 22,2 Ing. Tomáš Říha Ing. Lukáš Sobotka
Gelová Zuzana Výluky kolejí na železničních drahách Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Miroslav Hoza
Marek Josef Návrh rekonstrukce železniční tratě Chrudim – Borohrádek mezi km 35,0000 a 38,621 včetně technologie prací Ing. Jan Valehrach Ing. Petr Guziur
Schneider Martin Optimalizace traťového úseku Hanušovice – Jeseník v km 0,7 – 3,5 doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Jaroslav Louma
Tomašov Filip Zapojení železniční vlečky BVV do Železničního Uzlu Brno Ing. Tomáš Říha Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

 

Bakalářské práce obhájené v přechozím ak. roce Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce