Magisterské práce obhájené v ak. roce 2019/2020

Státní závěrečné zkoušky konané 28. 1. 2020

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Dohnal Michal, Bc. Návrh propojení pardubické spojky a trati Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n. v Havlíčkově Brodě Ing. Tomáš Říha Ing. Roman Preget
Jung Jiří, Bc. Vztah geometrických parametrů koleje a rozvoje skluzových vln Ing. Tomáš Říha Ing. Michal Volejník
Svrček David, Bc. Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Daniel Motl
Vaněk Jan, Bc. Porovnání technologií rekonstrukce železniční stanice Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Radim Wrana

 

Magisterské práce obhájené v přechozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce