Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2017/2018

Státní závěrečné zkoušky konané 13. 6. 2018

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Biskup Zdeněk Výluky kolejí na jednokolejných železničních tratích Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Miroslav Hoza
Blaňková Monika Rekonstrukce železniční tratě Olomouc – Šumperk v km 19,695 – 22,7 včetně technologie prací Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Radim Wrana
Dohnal Michal Rekonstrukce železniční tratě Bakov nad Jizerou – Česká Lípa mezi km 18,812 a km 21,800 Ing. Tomáš Říha Ing. Lukáš Mazel
Hamšlágerová Klára Hodnocení zkušebního úseku s podpražcovými podložkami doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Vojtěch Langer
Jung Jiří Studie Boskovické spojky Ing. Tomáš Říha Ing. Lukáš Sobotka
Smítková Pavlína Konstrukce nástupišť železničních tratí Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Miroslav Hoza
Tinka Miloš Hodnocení zkušebního úseku na technologii podbíjení Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Jan Bombera
Vaněk Jan Optimalizace traťového úseku Krahulov – Okříšky v km 58,8-61,1 doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Josef Vacek

 

Bakalářské práce obhájené v přechozím ak. roce Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce