Magisterské práce obhájené v ak. roce 2021/2022

Státní závěrečné zkoušky konané 1. 2. 2022

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Benáčková Jana, Bc. Studie rekonstrukce železniční stanice Rájec-Jestřebí Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Ondřej Pokorný
Dvořák Matěj, Bc. Návrh severního sjezdu z VRT do stanice Světlá nad Sázavou Ing. Tomáš Říha Ing. Jan Janoušek
Gelová Zuzana, Bc. Návrh severního sjezdu z VRT do Hranic na Moravě Ing. Erik Dušek Ing. Jan Janoušek
Ludvík Matěj, Bc. Studie tramvajové tratě ulicí Šumavskou s prodloužením k ulici Sportovní Ing. Jan Valehrach Ing. Jiří Janík
Ludvíková Lilija, Bc. Rekonstrukce žst. Holešov Ing. Tomáš Říha Ing. Jaroslav Šmíd
Marek Josef, Bc. Rekonstrukce železniční stanice Svitavy Ing. Jan Valehrach Ing. Petr Rotschein
Nováková Anna-Marie, Bc. Studie rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Veveří Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Jiří Janík
Peňázová Gabriela, Bc. Analýza chování železniční koleje na účinky pojezdu železničního vozidla doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. prof. Ing. Jiří Kala, Ph.D.
Schneider Martin, Bc. Opotřebení kolejnic v úsecích se směrovými oblouky malého poloměru doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Szabó
Šardická Klára, Bc. Technologie rekonstrukce žst. Mikulášovice dolní nádraží Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Radim Wrana
Veits Lukáš, Bc. Rekonstrukce žst. Podivín Ing. Tomáš Říha Ing. Petr Rotschein

 

Magisterské práce obhájené v přechozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce