Magisterské práce obhájené v ak. roce 2015/2016

Státní závěrečné zkoušky konané 3. 2. 2015

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Bombera Jan, Bc. Porovnání technologií podbíjení koleje Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Miroslav Hartmann
Diblík Milan, Bc. Rekonstrukce železniční stanice Jaroměř Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Lukáš Sobotka
Hlávka Miloslav, Bc. Návrh zdvoukolejnění železniční tratě v úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Maixner Pavel, Bc. Rekonstrukce železniční stanice Vsetín Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Ondřej Pokorný
Málek Jiří, Bc. Návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Kamil Pur
Neuwirthová Elisabeth, Bc. Studie rekonstrukce železniční stanice Žďárec u Skutče Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Josef Vacek
Pěknicová Daniela, Bc. Studie prodloužení tramvajové trati do městské části Brno-Lesná Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Zdeňka Šamánková
Rous Petr, Bc. Rekonstrukce železniční stanice Nedvědice Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Jan Kroupa

 

Magisterské práce obhájené v přechozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce