Magisterské práce obhájené v ak. roce 2012/2013

Státní závěrečné zkoušky konané 29. – 30. 1. 2013

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Barthalos Csaba, Bc. Rekonstrukce žst. Moravské Bránice a Rakšice Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Ondřej Pokorný
Guziur Petr, Bc. Rekonstrukce železniční stanice Brno-Slatina Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Jan Andratschke
Hašek Jan, Bc. Modernizace trati Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Rotschein
Korkeš Ondřej, Bc. Rekonstrukce žst. Opatov Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Radim Wrana
Mastilová Hana, Bc. Studie modernizace železničního uzlu Žilina doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Ondrej Podolec
Ondra Michal, Bc. Rekonstrukce depa Praha Libeň Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Burda
Ratislavová Eva, Bc. Analýza akusticko-vibračních parametrů kolejového roštu prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Ing. Vladimír Tomandl
Sobotka Lukáš, Bc. Rekonstrukce železničních stanic Ledeč nad Sázavou a Chotěboř Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. David Kozlík
Škovranová Michaela, Bc Vyhodnocení geometrických parametrů koleje s podpražcovými podložkami Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Miloslav Volejník
Štrumfa David, Bc. Návrh modernizace žst. Brandýs nad Orlicí doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. David Derka
Valehrach Jan, Bc. Studie rekonstrukce žst. Blažovice a zdvoukolejnění úseku Blažovice – Holubice Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Dana Bubníková
Zemánek František, Bc. Rekonstrukce žst. Šlapanice Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Jan Kroupa

 

Magisterské práce obhájené v přechozím ak. roce Magisterské práce obhájené v následujícím ak. roce