Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2013/2014

Státní závěrečné zkoušky konané 17. 6. 2014

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Bombera Jan Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Křenovice – Nezamyslice Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Jan Kroupa
Diblík Milan Rekonstrukce žel. tratě Stará Paka – Trutnov v km 82,886-85,65 vč. technologie prací Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Lukáš Sobotka
Janda Filip Návrh rekonstrukce žďáreckého zhlaví v žst. Hlinsko v Čechách Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Burda
Klar Vít Rekonstrukce žel. tratě Vsetín – Velké Karlovice v km 2,725-6,00 vč. technologie prací Ing. Tomáš Říha Ing. Miroslav Hoza
Kulich Pavel Rekonstrukce žel. tratě Vsetín – Velké Karlovice v km 17,00-19,95 vč. technologie prací Ing. Tomáš Říha Ing. Ondřej Pokorný
Maixner Pavel Rekonstrukce žel. tratě Stará Paka – Trutnov v km 118,9-121,6 vč. technologie prací Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Daniel Motl
Málek Jiří Návrh rekonstrukce ždíreckého zhlaví v žst. Hlinsko v Čechách doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. David Derka
Melecký Martin Modernizace traťového úseku Okříšky – Bransouze Ing. Tomáš Říha Ing. Jakub Maršalík
Pěknicová Daniela Návrh rekonstrukce tr. úseku Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, km 103,7 – km 107,109 Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. Ing. Tomáš Vrba
Rous Petr Rekonstrukce žel. tratě Stará Paka – Trutnov v km 79,45-82,451 vč. technologie prací Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Kubrt

 

Bakalářské práce obhájené v předchozím ak. roce Bakalářské práce obhájené v následujícím ak. roce